Middelen bij gestoorde schildklierwerking

De schildklier is een orgaan dat in de hals ligt en dat zorgdraagt voor het algemene niveau van de stofwisseling van het lichaam. Hiertoe maakt de schildklier de zogenoemde schildklierhormonen liothyronine (ook wel aangeduid als T3 of trijoodthyronine) en levothyroxine (T4 of tetrajoodthyroxine) waarvoor opname van voldoende jodium met de voeding noodzakelijk is. De hoeveelheden van deze stoffen die de schildklier maakt, worden bepaald door een uit de hypofyse (hersenaanhangsel) afkomstig hormoon, de thyrotrofine ofwel TSH (‘thyroid stimulating hormone’). De afgifte van dit hormoon wordt op zijn beurt weer bestuurd door een stof ‘van hogerop’ uit de hersenen (vanuit de hypothalamus), het TRH (‘thyrotropin releasing hormone’). In dit geheel zijn terugkoppelingsmechanismen ingebouwd waardoor de algemene stofwisseling van het lichaam zeer nauwkeurig kan worden geregeld.

Direct vanaf de geboorte dienen de schildklierhormonen in voldoende mate aanwezig te zijn, omdat ze onontbeerlijk zijn voor de normale ontwikkeling van de hersenen, de groei van het lichaam en een goede regeling van de stofwisseling.

Een allereerste vereiste voor een goede werking van de schildklier is de opname (met de voeding of op andere wijze) van voldoende jodium. Bij gebrek aan jodium ontstaat vergroting van de schildklier: krop of struma. Indien dit tekort aan jodium ernstig is en zowel vóór als na de geboorte bestaat, kunnen de hersenen zich onvoldoende ontwikkelen en ontstaat er dwerggroei (cretinisme).

Als dit bijtijds wordt ontdekt, kan toediening van jodium erger voorkomen.

Omdat op bep’sfalde plaatsen in ons land het drinkwater niet genoeg jodium bevat om een goede werking van de schildklier te waarborgen, is een tijd lang jodium toegevoegd aan het keukenzout. Een aantal jaren geleden heeft men besloten deze toevoeging achterwege te laten. Naar het schijnt neemt het aantal gevallen van krop sindsdien weer enigszins toe.

Ook om andere niet altijd even duidelijke redenen maakt de schildklier soms onvoldoende hormonen. De stofwisseling is dan te traag. De patiënt is langzaam in alle bewegingen, kouwelijk, heeft vaak last van verstopping, de hartfrequentie is laag en de huid is droog. In ernstige gevallen kan ook verdikking van bepaalde weefsels optreden (myxoedeem) en zelfs verlies van het bewustzijn. De schildklier kan vergroot zijn.

Bij te sterke werking van de schildklier (ziekte van Basedow) zijn de klachten tegenovergesteld. Een snelle stofwisseling kan leiden tot onrust, zenuwachtigheid, slecht verdragen van warmte, overmatig zweten, vermagering, diarree en bovendien uitpuilende ogen. Evenals bij een te geringe werking kan ook bij een te sterke werking de schildklier vergroot zijn.

Bij een te geringe werking van de schildklier worden schildklierhormonen voorgeschreven in een zodanige hoeveelheid dat normale concentraties van deze stoffen in het bloed aanwezig zijn en de stofwisseling op het gewone niveau werkt. Voor elke patiënt moet de dosering individueel worden vastgesteld. Deze aanvullingsbehandeling is levenslang. Doorgaans behoeft de dosering zelden of nooit wijziging wanneer men eenmaal goed is ‘ingesteld’. Na het begin van de therapie duurt het één tot ongeveer zeven dagen voordat de werking intreedt. Geleidelijk wordt de dosering verhoogd totdat de juiste hoeveelheid is gevonden. Tot voor kort werd uitsluitend schildklierpoeder (Thyranon) gebruikt, dat wordt bereid uit de schildklieren van slachtvee. De laatste jaren is er in toenemende mate de neiging de schildklierhormonen zelf toe te passen, levothyroxine (Thyrax) en liothyronine (Cytomel).

De maximale werking van levothyroxine wordt pas na één tot twee weken bereikt. Liothyronine begint reeds enkele uren na inname te werken en bereikt zijn maximale werking na twee tot drie dagen. Bij een goede instelling op deze hormonen treden geen bijwerkingen op. Als de patiënt reeds andere geneesmiddelen (door de mond in te nemen antistollingsmiddelen en bloedsuikerverlagende middelen, hartversterkende middelen en insuline) gebruikt bij het begin van de behandeling met schildklierhormoon, dan kan het nodig zijn de dosering van die middelen aan te passen. Bij overdosering van deze schildklierhormonen treden dezelfde verschijnselen op als bij een te sterke werking van de schildklier: onder andere zweten, versnelde polsslag en diarree. Bij patiënten met hartklachten is er een kans op aanvallen van hartkramp of een hartinfarct.

De behandeling van een te sterke schildklierwerking kan bestaan in toediening van stoffen die de aanmaak van schildklierhormoon remmen, operatieve verwijdering van vrijwel de gehele schildklier en toediening van radioactief jodium. Hierdoor wordt een gedeelte van het schildklierweefsel vernietigd. In dit verband worden alleen de stoffen besproken die de aanmaak van schildklierhormoon verminderen.

Deze stoffen zijn methylthiouracil, propylthiouracil, carbimazol (Basolest) en thiamazol (Strumazol). Deze middelen hebben een betrekkelijk korte werkingsduur. Ze moeten daarom elke acht uur worden ingenomen, soms nauwkeurig elke zes uur.

Evenals gebrek aan jodium kan langdurig gebruik van deze stoffen leiden tot vergroting van de schildklier. Om deze reden wordt het gebruik van deze stoffen soms gecombineerd met dat van de schildklierhormonen. Na een jaar wordt het gebruik van deze middelen vaak geleidelijk gestaakt.

Als de verschijnselen dan opnieuw optreden, dan is vaak een andere methode van behandeling noodzakelijk. Als voorbereiding op de operatie waarbij de schildklier wordt verwijderd, wordt men meestal behandeld met kaliumjodide oplossing en een van de eerder genoemde stoffen. Hierdoor neemt de bloedrijkdom van de schildklier af en wordt de operatie gemakkelijker en dus veiliger.

Bijwerkingen van genoemde stoffen kunnen zijn: daling van het aantal witte bloedlichaampjes in het bloed (met kans op ernstige infecties), geelzucht en huidreacties door overgevoeligheid. Wanneer klachten over koorts of keelpijn tijdens het gebruik van deze stoffen ontstaan, moet men onmiddellijk met de behandelende arts contact opnemen.

Gezonder eten en drinken voor strakkere billen

Met gezond eten en drinken bereik je meer dan een gezond gewicht. Ook je billen worden er een stuk strakker van. En laat dat nu net zijn waar veel vrouwen naar op zoek zijn.
Hoe zit dat nu precies met gezonder eten, gezonder drinken en strakkere billen? In dit artikel lichten we dat thema graag verder voor je uit.
Achtereenvolgens lees je waarom vrouwen graag strakkere billen willen, hoe je strakkere billen kunt trainen (met welke oefeningen je dat het beste kan doen) en hoe voeding bijdraagt aan een strakkere kont.

Waarom willen vrouwen strakke billen?

De reden dat veel vrouwen op zoek zijn naar methoden om strakkere billen te krijgen, is dat billen onderdeel zijn van het schoonheidsideaal. De tijd dat billen amper op mochten vallen is voorbij. Vrouwen voelen zich zelfverzekerder met een strakke kont, omdat ze weten dat mannen dit aantrekkelijk vinden en omdat een strakke kont laat zien dat je over voldoende discipline beschikt om keihard te trainen.
Want trainen zal je zeker moeten doen om aan een strakker achterwerk te komen.

Hoe kun je strakkere billen krijgen?

De enige manier om een strakkere kont te krijgen is door hier gericht voor te trainen. Dat doe je door fitness te combineren met gerichtere oefeningen op de bilspieren. Deze oefeningen laten je de bilspieren aanspannen en ontspannen, waardoor de spieren groeien. Ze herstellen zich na elke training en verbranden vet rondom de billen en zetten dat vet om in nog meer spiermassa. Zo groeien billen niet alleen, maar worden ze ook een stuk steviger.
De beste oefeningen om strakkere billen te krijgen, zijn:
-De squat (standaard)
-De dubbele squat
-De lunge
-De Donkey Kick
Met deze oefeningen train je zowel je bilspieren als de spieren van je bovenbenen zo sterk dat het niet anders kan dan dat ze verstevigen.

Voeding speelt een belangrijke rol

Als je strakkere billen wil krijgen zal je gezonder moeten gaan eten en drinken. Voeding speelt namelijk een rol. Verkeerde voeding laat veel koolhydraten los in je lijf en daardoor wordt vet makkelijker opgeslagen. Ook rond je billen. Op die manier zal je dus niet snel strakke billen krijgen. Houd je die koolhydraten echter ver weg? Dan is de kans op strakkere billen ineens een stuk groter.
De beste voeding is eiwitrijk en arm in koolhydraten. Denk aan producten met veel vlees, vis en kip, maar ook aan vleesvervangers op basis van soja, zoals tofoe. Fruit en groenten kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren, net als eiwitshakes en groene smoothies. Over het algemeen geldt dat een product energie moet leveren zonder dat er sprake is van teveel (slechte) koolhydraten.

Trainen voor die strakke billen

Je hebt nu genoeg informatie om te gaan trainen voor die strakke billen die elke vrouw wel zou willen hebben. De beste training begint met de genoemde oefeningen, maar valt en staat ook bij voeding.

Gezondheidsbeleid, beleid met kansen voor ondernemers

De deregulering gaat verder en de verantwoordelijkheid komt meer en meer bij de werkgever te liggen. Of het nu gaat om de doorbetaling van salaris bij arbeidsongeschiktheid of om kosten van re-integratie bij een andere organisatie, u moet voorbereid zijn op een grotere maatschappelijke en economische verantwoordelijkheid. Er wordt van de werkgever meer verwacht dat hij zorgt voor voorzieningen die mogelijk maakt om weer te kunnen werken. Iemand met een kantoorbaan die in een rolstoel beland na een auto ongeluk kun met een aantal aanpassingen vaak gewoon weer hetzelfde werk doen.

Wat betekent de huidige politieke koers voor uw beleid?

Wat zien we bij veel bedrijven? De meeste bedrijven hebben een verzuimbeleid ontwikkeld en gebruiken dat om te reageren op arbeidsongeschiktheids-problemen. Vervolgens maakt u zich terecht zorgen over de beperkingen die medewerkers hebben als ze na langdurig verzuim gedeeltelijk afgekeurd worden en onder het nieuwe WAO-regime niet meer ontslagen kunnen worden. Dit weinig optimistisch vooruitzicht is re-actief beleid. Als u zich hiertoe beperkt in zijn gehele bedrijfsvoering, dan ziet het er somber uit. Het is denken in problemen en beperkingen en getuigt van een afhankelijke en kwetsbare opstelling.

Het vertrekpunt van deze visie is dat een bedrijf winstgevend moet zijn en blijven. Alles wat daaraan kan bijdragen moet benut worden. Het is duidelijk waar het beleid op gericht moet worden, ook wat betreft de factor arbeid, de inzet van mensen en hun mogelijkheden.

Gezondheidsbeleid richt zicht op wat er wél mogelijk is.

De Arbo-wet beperkt zich na de aangekondigde deregulering nog meer dan vroeger tot de kernboodschap: Biedt gezond en veilig werk, waardoor medewerkers zich wel voelen en optimaal presteren en het liefst ook plezier hebben in wat ze doen. Dit vraagt om pro-actief beleid. U voorkomt daarmee ook aanspraken vanwege nalatigheid. Het organiseren van gezond werk doe je het best in samenspraak met de medewerkers.

Als er onverhoopt toch verzuim optreedt, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de leidinggevende en de medewerker tezamen om na te gaan wat hij nog wél kan. Het contact tussen leidinggevende en medewerker neemt dus eerder tóe dan af. De aandacht gaat uit naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen. De leidinggevende en de medewerker maken een plan om weer aan het werk te gaan en vragen de arbo-arts, of er medisch bezwaar bestaat. Welke mogelijkheden heeft u om een werknemer weer aan het werk te zetten. Tegenwoordig bestaan er zoveel hulpmiddelen voor mensen met een fysieke maar ook verstandelijke beperking om ze gewoon volledig te laten mee draaien met het bedrijf. Zoals speciale toetsenborden voor blinden, speciale plateauliften voor rolstoel gebruikers, een begeleider voor de werkgever kortom alles is bijna mogelijk voor elk situatie.

De arbeidstijdenwet werd gedereguleerd. Meer flexibiliteit voor uw bedrijf. Uw verantwoordelijkheid om veilig en verantwoord werk aan te bieden blijft. Het gaat om het systematisch benutten van aanwezige kwaliteiten, vaardigheden en talenten. Omdat langer werken ook op de politiek kaart wordt gezet, wordt dit steeds belangrijker. Om dit toe te passen, moeten u en uw leidinggevenden met medewerkers in gesprek zijn. Dit richt zich op de volgende kernvragen: Waar wil de medewerker succesvol in worden? Hoe kunt u daarbij helpen? Welke meerwaarde heeft dit en hoe draagt dit bij aan het succes van het bedrijf? Leidinggeven is het ondersteunen en stimuleren van dit proces.

Gezondheidsbeleid is daarmee veel breder dan de afwezigheid van ziekte. Het is gericht op mogelijkheden en kansen, op employability en duurzaamheid. U wilt ondernemen. Daarom bent u ondernemer geworden.

Fillers of Botox?

Injectables zijn tegenwoordig niet alleen meer razend populair bij de beroemdheden onder ons. Een afspraak maken is nu zo gepiept. Het is namelijk niet heel ingrijpend en is daarnaast ook goed betaaldbaar, vooral vergeleken bij andere cosmetische ingrepen. Het is logisch dat injectables zo populair zijn, aangezien ze zorgen voor een jongere uitstraling en daarnaast ook voor een strakker gezicht. Dat is natuurlijk iets dat iedereen zou willen.

Fillers en Botox zijn de algemeen bekende termen voor deze geliefde cosmetische injecties. Maar wat weten we nou precies over deze producten? En wat is het verschil?

Wanneer je Botox inspuit, zorg er ervoor dat je een spier slap maakt waardoor fronsing niet meer mogelijk is. Het is dus een spierverzwakker, en geeft verder geen formule. De dosis van de injectie bepaalt hoelang je het effect blijft zien. Dit kan drie tot zes maanden duren. Dit is de beste keuze wanneer je iets wilt laten doen aan een frons, kraaienpootjes of je voorhoofd. Deze spiergebieden zijn namelijk de oorzaak van jouw ongeweste rimpels. Je wilt deze dus als het ware uitschakelen.

Een filler wordt niet voor niks een filler genoemd. Fillers ‘vullen’ namelijk de delen van je gezicht die zijn ingezakt, denk hierbij aan het gebied onder de ogen. Dit geeft een jeugdiger effect. Het grote verschil tussen fillers en Botox is dus dat Botox ervoor zorgt dat de spier wordt uitgeschakeld, waar fillers juist volume brengen op de gewenste plaatsen. De populairste keuzes hierbij zijn de lippen, of de wangen.

Een ander verschil is dat je bij Botox niet meerdere soorten kunt kiezen. Fillers heb je namelijk in een tijdelijke en een permanente vorm. Tijdelijke fillers zullen zo’n zes tot achttien maanden zichtbaar zijn. De meest gekozen vorm van fillers is hyaluronzuurfillers, al zul je ook kunnen kiezen voor fillers die collageen stimuleren. Fillers of Botox? Dat ligt dus aan jouw persoonlijke situatie.

Zwanger, en nu?

Ben je zwanger? Wat kun je en moet je dan allemaal doen? Er zijn namelijk veel dingen die je moet regelen als je zwanger bent. Maar er zijn ook leuke dingen die je kunt doen. Hieronder zullen we een aantal voorbeelden geven.

Dingen die je moet

Als je zwanger bent zijn er een aantal dingen die je moet doen. Hier volgen een aantal voorbeelden. 

Gezond leven

Het is belangrijk om gezond te leven, dat weet iedereen, maar zeker tijdens je zwangerschap. Je leefsituatie heeft invloed op de gezondheid en ontwikkeling van je kindje.

  • stop met roken
  • drink geen alcohol
  • gebruik geen drugs
  • slik foliumzuur zeker tot je 10 weken zwangerschap
  • slaap genoeg
  • eet gezond. 

Verloskundige

Maak tijdig een afspraak met de verloskundige voor de eerste zwangerschapscontrole.  Deze controle vindt plaatst als je ongeveer 9 weken zwanger bent. Tijdens je zwangerschap wordt je begeleidt door de verloskundige, evenals tijdens de bevalling en de kraamtijd. 

Kinderkamer

Voordat je kindje geboren wordt moet je de kinderkamer al klaar hebben. Meestal wordt ook aangeraden om deze al ruim twee maanden voordat je bent uitgerekend klaar moet hebben om alvast voorbereid te zijn. Zeker als de kamer geschilderd moet worden is het belangrijk om dit op tijd af te hebben zodat je kindje niet in de verflucht terecht komt. Is de kamer niet compleet af kan je kindje natuurlijk wel even bij jullie op de kamer. Dit is heel gezellig natuurlijk.

Dingen die je kunt

Tijdens je zwangerschap zijn er natuurlijk ook leuke dingen die je kunt doen. Enkele voorbeelden: 

Pretecho

Tijdens je zwangerschap krijg je meerdere echo’s om te controleren hoe ver je zwanger bent en hoe het met je kindje is. Je kunt ook nog pretecho’s laten maken. Hierbij krijg je je kindje in 3d of zelfd 4d te zien. Dit is superleuk. 

Verrassingstaart

Als je het geslacht van je kindje te horen krijgt, kun je dit aan je ouders en/of vrienden (of jezelf) bekend maken via een verrassingstaart geslachtsbepaling. Als je de taart aansnijdt dan komt er een roze of blauwe vulling naar voren en zie je dus welk geslacht je kindje krijgt. Plezier gegarandeerd. 

Buikschilderen

Hoe leuk is het om je zwangere buikje te laten beschilderen! De foto’s hiervan kun je bijvoorbeeld gebruiken op een geboortekaartje of het eerste fotoalbum. Je hebt dan je buikje ook uniek vastgelegd!

Ooglaseren iets voor jou?

Ooglaseren wordt is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Geen lenzen meer in doen ‘s ochtends of je lenzenvloeistof vergeten. Ook je bril heb je niet meer nodig. Ooglaseren wordt ook wel refractiechirurgie genoemd met een chique naam en staat voor een medische ingreep waarbij het zicht wordt verbeterd. Is ooglaseren iets voor jou? Lees dan vooral even verder naar alles wat er bij een ooglaserbehandeling bij komt kijken.

Behandeling
Bij een ooglaserbehandeling wordt het hoornvlies dunner gemaakt met behulp van een laser. Hierdoor is het na de behandeling mogelijk om hetzelfde te zien als iemand zonder bril of lenzen. Een ideale uitkomst dus als je geen lenzen of bril meer wilt dragen.
Aller eerst is het noodzakelijk om opzoek te gaan naar een goede en betrouwbare kliniek. Je kan hier het internet en reviews voor raadplegen. Vervolgens kan je bij de desgewenste kliniek informatie opvragen over de behandeling en eventueel nog vragen stellen, mocht je die hebben. Als vervolgens alles helder is worden er metingen gedaan om te kijken of je in aanmerking komt voor een behandeling. Als hieruit blijkt dat je afwijking in aanmerking komt voor een behandeling wordt er een traject gestart. De behandeling zelf duurt maar 10 tot 15 minuten.

Behandel technieken
Bij een ooglaserbehandeling kan er gekozen worden tussen twee verschillende methodes, namelijk: de Lasik en Lasek techniek.
Bij de Lasik techniek, de meest voorkomende techniek, wordt het hoornvlies iets dunner gemaakt door middel van een laser. Dit laagje wordt weer dichtgeklapt.
Bij de lasek techniek wordt het hoornvlies weggeschaapt. Daaropvolgend past de laser het hoornvlies aan. Daarna wordt het laagje weer terug geplaatst en moet het weer vast gaan groeien. Het voordeel van Lasik is dat de methode veel minder ingrijpend is en minder pijnlijk. Daarom wordt er tegenwoordig vaak voor de eerste methode gekozen.

Risico’s
Ondanks dat de risico’s erg laag zijn bij een ooglaserbehandeling, zijn ze er nog wel. Je kan namelijk na een ingreep last krijgen van wat droge ogen. Ook infecties tijdens het herstelproces kunnen voorkomen. De ruimte waarin de behandeling is uitgevoerd speelt hierbij een belangrijke rol. Check daarom altijd goed van te voren of een ruimte voldoet aan de steriele eisen. Deze complicaties zijn vrij nihil, maar de klinieken zijn wel verplicht dit vooraf te melden voor een ingreep.

Ben jij al overtuigd om je ogen te laseren? Of draag je toch liever je bril of lenzen?

bril

 

Is elektrisch roken schadelijk voor de gezondheid?

Elektrisch roken is de laatste tijd in de media geweest en heeft de nodige aandacht gekregen. elektrisch roken wordt door steeds meer mensen gezien als prima alternatief voor het normale roken. Stoppen met roken is voor veel rokers een doel, zeker in het nieuwe jaar. Steeds vaker wordt daarbij een elektrische sigaret gebruikt om de nicotinebehoefte terug te dringen. Wat veel mensen zich afvragen is of de elektrische sigaret wel zo gezond is als men beweert en hoe schadelijk een elektrische sigaret is.

Onlangs was elektrisch roken in de media. Op een negatieve manier dit keer. Er was onderzoek uitgevoerd waaruit zou blijken dat elektrisch roken helemaal niet zo onschuldig is als dat men beweert. Er zouden heel wat onnatuurlijke stoffen in het lichaam komen wanneer iemand gebruik maakt van een elektrische sigaret. Berichtgeving kwam met name van overheidsinstellingen. In een aantal dagen werd de elektrische sigaret bestempelt als ongezond waar voorheen iedereen nog vol lof was over het alternatief voor roken.

Het lijkt erop dat de populariteit van de e-sigaret ingedamd moest worden. Stijgende verkoop van de elektrische sigaret gaat immers ten koste van de verkoop van tabaksigaretten waar de overheid behoorlijk wat accijns en belastingen over heft. Een toename van het aantal elektrisch rokers zou ervoor zorgen dat de schatkist minder makkelijk wordt gevuld. Wellicht is de negativiteit omtrent het e-roken daarom deels uit de duim gezogen.

Elektrisch roken werkt op basis van verdamping en niet op basis van verbranding zoals een tabaksigaret. Alle schadelijke stoffen die vrij komen bij verbranding krijgt men in ieder geval niet binnen wanneer men gebruik maakt van een elektrische sigaret. De waterdamp die vrij komt bij elektrisch roken heeft inderdaad een aantal niet natuurlijke stoffen in zich. Onder andere smaakstoffen worden gebruikt om de damp een prettige smaak te geven. Ook wordt nicotine verwerkt in de liquid. Toch heeft onderzoek uitgewezen dat bij elektrisch roken veel minder van de aanwezige nicotine wordt opgenomen in het lichaam dan dat bij normaal roken het geval is.

Hoofdluis bestrijden

Hoofdluizen zijn kleine vleugelloze insecten die in het menselijk haar leven. Ze komen met name bij kinderen voor, maar volwassenen worden ook wel eens besmet. Hoofdluizen zijn grijs-bruin van kleur en hebben de grootte van een speldenknop. Wanneer ze uitgebroed zijn en de grote van een sesamzaad als ze volgroeid zijn. Ze kunnen niet vliegen, springen of zwemmen en worden verspreid door hoofd contact, ze klimmen dan uit het haar van een besmet persoon in het haar van iemand anders.

Een hoofdluis besmetting is niet het gevolg van vuil haar of slechte hygiëne. Hoofdluizen kunnen invloed hebben op alle soorten haar, ongeacht de conditie en lengte. Hoofdluizen hebben alleen invloed op mensen en kunnen niet worden doorgegeven aan dieren of worden gevangen van hen.
Levenscyclus van hoofdluis Een vrouwelijke hoofdluis legt eieren door het nestellen in de haren (vaak dicht bij de wortel) waar ze warm worden gehouden door de hoofdhuid. De eieren hebben een speldenknop grootte en zijn moeilijk te zien. Deze resten worden neten genoemd, neten glinsteren wit en zijn merkbaar als het haar groeit.

Hoofdluizen voeden zich door in de hoofdhuid te bijten en voeden zich met bloed. Ze nemen 6-10 dagen om volledig te volgroeien. Eenmaal volwassen kan een hoofdluis van hoofd naar hoofd kruipen. Een vrouwelijke hoofdluis kan 7 dagen nadat ze heeft uitgebroed beginnen met eieren te leggen Dus om de cyclus te doorbreken en stop de verspreiding ervan, moeten ze binnen 7 dagen na uitbroeden worden verwijderd.

Hoe Je De Verbranding Van Vet Drastisch Kan Verbeteren

Wie wil het niet? Een prachtig en gezond lijf. Dit kan door simpelweg vet te verbranden. Vergeet heel even het display van je weegschaal wat die kilo’s die deze laat zien zijn eigenlijk best misleidend. Iemand kan een redelijk slank lichaam hebben en toch een te hoog vetpercentage. Dus vet verbranden is niet alleen voor mensen die lijden aan obesitas, maar ook mensen die gewoon een paar pondjes willen afslanken kunen zich beter richten op de verbranding van vet en die weegschaal even vergeten.

Omlaag met dat vetpercentage!

Om dit voor elkaar te krijgen is het raadzaam om te gaan sporten want hoe hoger je spiermassa, hoe sneller je stofwisseling en hoe hoger je vetverbranding. Tip:ga in de sportschool eerst krachttraining uitoefenen en daarna pas je cardio! Zo ga je sneller vet verbranden want je gebruikt je krachttraining als een warming-up voor je cardio waardoor je sneller in de vetverbrandingsmodus komt.

Wat vooral niet te doen…

Probeer sapjes en frisdranken zo veel mogelijk te vermijden want zonder dat je het door hebt zitten deze vol met calorieën. Laat je niet verleiden door de verpakkingen die je beloven dat je een vitaminebommetje aan het drinken bent. Er zitten vaak veel suikers in het grote gevaar zit hem vooral in hoe makkelijk je een glas kan opdrinken. Je raakt er niet vol van en het smaakt vaak erg lekker (lees: zoet). Ga meer water drinken om zo je calorie-inname te verminderen en bewaar dat lekker sapje of colaatje voor het weekend!

Nog iets waar je voortaan met een boog omheen moet lopen als je graag vet wil verbranden: witbrood! Iedereen weet dat witbrood slecht voor je is en dat je beter de bruine variant kan eten. Eet dan speltbrood of volkorenbrood, deze 2 varianten zijn echt de allerbeste. Zo kun je toch af en toe een broodje eten! En voor brood geldt: beter dubbel belegd (wel gezond dan hé) en dan maar een broodje minder mee!

Levenswijze van de hoofdluis

De hoofdluis voedt zich met menselijk bloed, gemiddeld 3 tot 6 keer per dag. Als de hoofdluis binnen 24 uur geen voedsel oftewel bloed binnenkrijgt, verhongert hij. Zo zal hij binnen enkele dagen dood gaan.

Bij het zuigen brengt de luis zijn zuigende monddelen in de huid en zuigt bloed op. Voor het bloed zuigen begint, wordt er eerst een beetje speeksel op de hoofdhuid gebracht, dat een stolling remmende werking heeft. Als het bloed niet stolt kan de luis blijven zuigen. Er worden per keer zeer kleine hoeveelheden opgezogen, waarbij de vrouwtjes aanzienlijk meer bloed nodig hebben zodat ze de eitjes kunnen ontwikkelen. De klachten die iemand krijgt komen niet van de luis zelf, maar door de vele bijtgaatjes die worden aangebracht en die voor hevige jeuk zorgen.

De favoriete plaatsen van de hoofdluis zijn de delen waar het donker is. De hoofdluis heeft een hekel aan licht, maar deze eigenschap kan niet worden ingezet bij het bestrijden van de luis. Hoofdluizen zitten op plekken waar het warm en vochtig is, dus achter de oren en onder de pony. Stel dat het te warm of te koud wordt zullen de luizen sterven. Stel dat een persoon koorts heeft zullen de luizen het lichaam verlaten, omdat het dan te warm wordt voor ze.

Meisjes zijn gemakkelijker besmet vanwege het langere haar. Ook kunnen ze makkelijker over springen en gebruiken meisjes geen gel in hun haar (daar schijnen luizen een hekel aan te hebben). Ook mensen  met kroeshaar raken minder snel besmet vanwege het krullerige haartype.

Hoofdluis bestrijden kan op verschillenden manieren. Je kan je bij de dokter laten informeren, over hoe je het best hoofdluis kan bestrijden