Alcohol

Alcohol

Ruim 4000 jaar voor Christus werd er in het oude Egypte reeds gerstenbier gedronken en ongeveer 3000 jaar VC waren daar de eerste wijngaarden. Het woord alcohol is afkomstig van het Arabische woord “Alkuhl”, hetgeen extract betekent.

De eerste alcoholhoudende dranken zijn vermoedelijk gemaakt van bessen en honing (Mead).

Ook is bekend dat bij de ondergang van het Romeinse Rijk vier keizers op een rij alcoholist waren.

De verschijnselen die men toen hanteerde voor de definitie van alcoholisme waren :

 1. Niet in staat zijn te wachten met drinken tot de maaltijd,
 2. nooit de zon zien opkomen,
 3. bevende handen,
 4. onachtzaam in alles.

De eerste drankwet is waarschijnlijk uitgevaardigd door koning Hammurabi (Babylon, 2225 VC). Hij stelde de prijs van alcoholhoudende dranken vast en bepaalde tevens dat niet een ieder deze dranken mocht verkopen.

Heden ten dage zijn in een gemiddelde huisartsenpraktijk van de 2500 mensen, 50-100 alcoholisten!

Wat is nu de relatie tussen het alcoholpromillage en het effect daarvan?

0,02% begin verandering van stemming en gedrag,

0,05% legale grens voor deelname aan het verkeer,

0,1%   waggelen, grens van het sociaal aanvaardbare,

0,2%   overgeven, ataxie, dubbelzien, black-outs,

0,3%   verlies van spraak en onderdrukking van de ademhaling, ongevoelig voor pijn,

0,35    0,4% ademstilstand en dodelijk in 50% van de gevallen.

Het is vaak zo dat forse drinkers hogere promillages kunnen verdragen. Het hoogste promilage ooit gemeten is 1,51%!!

Een van de veel gehanteerde definities van een alcoholist is : iemand die om wat voor reden dan ook, hetzij lichamelijk, hetzij sociaal, hetzij psychisch, de alcohol voor langere tijd wil laten staan, maar dat niet blijkt te kunnen zonder hulp van buitenaf.

Enkele andere criteria zijn :

 1. geen maat kunnen houden,
 2. ontwenningsverschijnselen,
 3. zucht naar drank,
 4. men heeft meer alcohol nodig voor hetzelfde effect.

Over het algemeen wordt met onschuldig drank gebruik bedoeld, 1-2 alcoholconsumpties per dag.

In de V.S. zijn de doodsoorzaken in verband met alcohol alsvolgt ingedeeld :

 1. Toeval (bij 10% in geval van natuurlijke dood en 10% van de fatale industriele ongelukken wordt alcohol in het bloed aangetroffen.
 2. Onder invloed van alcohol verergeren bestaande ziekten (hartfalen, suikerziekte)
 3. Onder invloed van alcohol kan pijn of een ziekte zich verschuilen.
 4. Toegenomen risico voor allerlei doodsoorzaken (suicide, moord, kanker)
 5. Als vergif
 6. Ondervoeding.
 7. Onbegrepen plotselinge, niet gewelddadige dood.
 8. Abortus. Men schat dat meer dan 25% van alle zwangere vrouwen die meer dan tweemaal per week alcohol drinken, spontaan aborteert.