Gezondheidsbeleid, beleid met kansen voor ondernemers

De deregulering gaat verder en de verantwoordelijkheid komt meer en meer bij de werkgever te liggen. Of het nu gaat om de doorbetaling van salaris bij arbeidsongeschiktheid of om kosten van re-integratie bij een andere organisatie, u moet voorbereid zijn op een grotere maatschappelijke en economische verantwoordelijkheid. Er wordt van de werkgever meer verwacht dat hij zorgt voor voorzieningen die mogelijk maakt om weer te kunnen werken. Iemand met een kantoorbaan die in een rolstoel beland na een auto ongeluk kun met een aantal aanpassingen vaak gewoon weer hetzelfde werk doen.

Wat betekent de huidige politieke koers voor uw beleid?

Wat zien we bij veel bedrijven? De meeste bedrijven hebben een verzuimbeleid ontwikkeld en gebruiken dat om te reageren op arbeidsongeschiktheids-problemen. Vervolgens maakt u zich terecht zorgen over de beperkingen die medewerkers hebben als ze na langdurig verzuim gedeeltelijk afgekeurd worden en onder het nieuwe WAO-regime niet meer ontslagen kunnen worden. Dit weinig optimistisch vooruitzicht is re-actief beleid. Als u zich hiertoe beperkt in zijn gehele bedrijfsvoering, dan ziet het er somber uit. Het is denken in problemen en beperkingen en getuigt van een afhankelijke en kwetsbare opstelling.

Het vertrekpunt van deze visie is dat een bedrijf winstgevend moet zijn en blijven. Alles wat daaraan kan bijdragen moet benut worden. Het is duidelijk waar het beleid op gericht moet worden, ook wat betreft de factor arbeid, de inzet van mensen en hun mogelijkheden.

Gezondheidsbeleid richt zicht op wat er wél mogelijk is.

De Arbo-wet beperkt zich na de aangekondigde deregulering nog meer dan vroeger tot de kernboodschap: Biedt gezond en veilig werk, waardoor medewerkers zich wel voelen en optimaal presteren en het liefst ook plezier hebben in wat ze doen. Dit vraagt om pro-actief beleid. U voorkomt daarmee ook aanspraken vanwege nalatigheid. Het organiseren van gezond werk doe je het best in samenspraak met de medewerkers.

Als er onverhoopt toch verzuim optreedt, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de leidinggevende en de medewerker tezamen om na te gaan wat hij nog wél kan. Het contact tussen leidinggevende en medewerker neemt dus eerder tóe dan af. De aandacht gaat uit naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen. De leidinggevende en de medewerker maken een plan om weer aan het werk te gaan en vragen de arbo-arts, of er medisch bezwaar bestaat. Welke mogelijkheden heeft u om een werknemer weer aan het werk te zetten. Tegenwoordig bestaan er zoveel hulpmiddelen voor mensen met een fysieke maar ook verstandelijke beperking om ze gewoon volledig te laten mee draaien met het bedrijf. Zoals speciale toetsenborden voor blinden, speciale plateauliften voor rolstoel gebruikers, een begeleider voor de werkgever kortom alles is bijna mogelijk voor elk situatie.

De arbeidstijdenwet werd gedereguleerd. Meer flexibiliteit voor uw bedrijf. Uw verantwoordelijkheid om veilig en verantwoord werk aan te bieden blijft. Het gaat om het systematisch benutten van aanwezige kwaliteiten, vaardigheden en talenten. Omdat langer werken ook op de politiek kaart wordt gezet, wordt dit steeds belangrijker. Om dit toe te passen, moeten u en uw leidinggevenden met medewerkers in gesprek zijn. Dit richt zich op de volgende kernvragen: Waar wil de medewerker succesvol in worden? Hoe kunt u daarbij helpen? Welke meerwaarde heeft dit en hoe draagt dit bij aan het succes van het bedrijf? Leidinggeven is het ondersteunen en stimuleren van dit proces.

Gezondheidsbeleid is daarmee veel breder dan de afwezigheid van ziekte. Het is gericht op mogelijkheden en kansen, op employability en duurzaamheid. U wilt ondernemen. Daarom bent u ondernemer geworden.